Aktuality

JUDr. Barbora Božíková Ághová je od 1.1.2016 nástupa súdneho exekútora JUDr. Jozefa Kaducha.

V neukončených exekučných konaniach pokračuje na základe pôvodného poverenia.

Exekučné spisy skončené k 31.12. 2015 boli odovzdané do exekútorského archívu komory.

Nástupca exekútora nezodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú exekútorom, ktorému výkon funkcie zanikol.