O nás

Exekútorský úrad sídli na adrese Jaskový rad 79 v Bratislave.

Exekútorský úrad riadi súdna exekútorka JUDr. Barbora Božíková Ághová.

Od roku 2000 do roku 2013 som pracovala v exekútorskom úrade JUDr. Ladislava Ágha, kde som od roku 2003 vykonávala funkciu koncipienta.

V roku 2003 som ukončila bakalárske štúdium na Právnickej fakulte UK v Bratislave.
V roku 2007 som ukončila magisterské štúdium a v roku 2008 mi bol udelený akademický titul doktor práv.

Sme „mladý úrad“ s veľkým odhodlaním nestranne, hospodárne a rýchlo, v súlade s právnym poriadkom, urobiť všetko preto, aby boli naplnené všetky povinnosti z rozhodnutí, ktoré si v lehote určenej na dobrovoľné plnenie povinný nesplnil.

Exekučnú činnosť vykonávame na celom území Slovenskej republiky.

Exekútorský úrad je poistený v Komunálnej poisťovni, a.s. na sumu vo výške 100 000 €.